Fendy CAO from China

Name:     Fendy CAO

Position:  Production Planning - Sempertrans

Country:  China

 

Hello, my name is Cao Yufeng (Fendy). I am responsible for production planning in Sempertrans Best in Shandong, China. My job is to achieve higher productivity and production efficiency, which has a big impact on Semperit's turnover.

For me personally the communication with my colleagues and workers is challenging due to language issues, which needs good communication skills.

What I like most is that I can grow together with Semperit. The company provides a good platform to broaden skills and create values for the whole Group.

 

大家好,我叫曹玉锋。我在SBB做生产计划工作。我的工作目标提高生产力和生产效率,这对营业额和利润是至关重要的。

对于个人来讲,良好的沟通是比较有挑战性的,因为一些语言因素和一些沟通技巧。

让我最高兴的是我能够与Semperit 一起成长,公司为我提供一个好的平台来学习,我为公司创造价值。

  

Nach oben

Laurence DAVID from Malaysia

Name:     Laurence DAVID

Position:  Head of Human Resources
               
and Administration

Country:  Malaysia

 

I am Laurence David. My major task in the Semperit Group is to ensure that all HR activities in Malaysia work smoothly (e.g. Talent Management, Workforce Management). I work towards bringing about a positive impact by lowering labor costs, increasing HR efficiency, reducing turnover and improving employer branding.

As there are many different multi-racial, multi-cultural and multi-religious people and cultures working in Malaysia, the most challenging part of the role for me is to gain our employee's trust in order to create a fair and efficient work environment.

I really appreciate Semperit's approach to giving employees the respect they deserve and for blending employee expectations into its management styles.

Saya, Laurence David selaku Ketua Unit Sumber Manusia, memikul tugas utama dalam Kumpulan Semperit bagi memastikan segala isu HR di Malaysia berjalan dengan lancar dan teratur ( contoh - Pengurusan Bakat, Pengurusan Tenaga Kerja).

Selain daripada itu, saya juga bertanggungjawab dan berusaha ke arah membawa kesan positif dengan mengurangkan kos buruh, meningkatkan kecekapan sumber manusia, mengurangkan perletakkan jawatan dan meningkatkan penjenamaan syarikat.

Oleh kerana pekerja Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum, budaya dan agama, cabaran utama bagi saya adalah untuk mendapatkan kepercayaan kakitangan bagi mewujudkan persekitaran kerja yang adil dan cekap.

Saya amat menghargai pendekatan Semperit dalam memberi keutamaan and menghormati pekerja disamping menyesuaikan kehendak pekerja di dalam pengurusan syarikat.

  

Nach oben

Pavel HEJCMAN from Czech Republic

Name:    Pavel HEJCMAN

Position:  Global Quality Manager Semperflex

Country:  Czech Republic

 

My name is Pavel Hejcman and I am responsible for developing and maintaining the quality system of the segment Semperflex Hydraulics, worldwide. My daily tasks impact the success of our company by ensuring our competitiveness in terms of quality, reducing costs due to non-quality and improving customer satisfaction.

The fundamental challenge relating to my position is the strong need for continuous improvement, not just in manufacturing and system processes, but also in intensive and never ending self-improvement.

I joined this company in the middle of 2013 and from the beginning I´ve noticed a continuing process of development, expansion and globalization of this company and I really enjoy being a part of this.

Jmenuji se Pavel Hejcman a jsem zodpovědný za rozvoj a udržování systému jakosti segmentu Semperflex Hydraulics po celém světě. Moje každodenní práce má vliv na úspěch naší společnosti zajišťováním naší konkurenceschopnosti z hlediska kvality, snižováním nákladů v důsledku nekvality a zvyšováním spokojenosti zákazníků.

Největší výzvou pro člověka na mé pozici je nutnost neustálého zlepšování nejen výrobních ale i v systémových procesů , stejně tak jako intenzivní a nikdy nekončící potřeba sebezdokonalování.

Do firmy jsem nastoupil v polovině roku 2013 a hned od počátku jsem registroval započatý proces rozvoje, expanze a globalizace této společnosti .

Jsem opravdu rád, že jsem se stal její součástí.

Nach oben