Pavel HEJCMAN from Czech Republic

Name: Pavel HEJCMAN

Position: Global Quality Manager Semperflex

Country: Czech Republic

 

My name is Pavel Hejcman and I am responsible for developing and maintaining the quality system of the segment Semperflex Hydraulics, worldwide. My daily tasks impact the success of our company by ensuring our competitiveness in terms of quality, reducing costs due to non-quality and improving customer satisfaction.

The fundamental challenge relating to my position is the strong need for continuous improvement, not just in manufacturing and system processes, but also in intensive and never ending self-improvement.

I joined this company in the middle of 2013 and from the beginning I´ve noticed a continuing process of development, expansion and globalization of this company and I really enjoy being a part of this.

Jmenuji se Pavel Hejcman a jsem zodpovědný za rozvoj a udržování systému jakosti segmentu Semperflex Hydraulics po celém světě. Moje každodenní práce má vliv na úspěch naší společnosti zajišťováním naší konkurenceschopnosti z hlediska kvality, snižováním nákladů v důsledku nekvality a zvyšováním spokojenosti zákazníků.

Největší výzvou pro člověka na mé pozici je nutnost neustálého zlepšování nejen výrobních ale i v systémových procesů , stejně tak jako intenzivní a nikdy nekončící potřeba sebezdokonalování.

Do firmy jsem nastoupil v polovině roku 2013 a hned od počátku jsem registroval započatý proces rozvoje, expanze a globalizace této společnosti .

Jsem opravdu rád, že jsem se stal její součástí.

To top

Quality seal for workplace health promotion